Storyrooms

FAQ Storyrooms

Wat is een Storyroom?
Een virtual reality experience waarbij je deel bent van een Bijbelverhaal en voor dilemma’s en levensvragen komt te staan, alleen en als groep.

Voor wie is de Storyroom?
De Storyroom is toegankelijk voor jongeren van allerlei achtergronden vanaf 14 jaar.

Wil jij mogelijk maken dat wij het geloof onder jongeren aanwakkeren?
Doneer een bijdrage o.v.v. de Storyrooms (uw gift is aftrekbaar).

Met hoeveel jongeren ga je in de Storyroom?
De Storyroom beleef je met 10 jongeren tegelijk.

Wat is de entreeprijs?
De prijs van de Storyroom is € 12,50 per jongere.
Per groep ontvang je een factuur.

Mag ik als leider in de Storyroom?
Voor de leiders is er speciale video verbinding om te volgen wat er in de Storyroom gebeurt. Er kunnen maximaal twee leiders per 10 jongeren meekijken, deelname is voor hen gratis. Leiders ontvangen ook een programma dat ze na deze bijeenkomst kunnen doen met de jongeren.

Hoe lang duurt deze ervaring?
De Storyroom is een ervaring van 75 minuten, dit is incl. in- en uitloop.

Hoe kan je boeken?
Mail marian@youngholy.nl met het aantal jongeren en leiders. Vervolgens ontvang je meer informatie via de mail.

Waar is de Storyroom in 2019?
  • 28 jan - 1 febr Friesland/Groningen
  • 4-6 april - Woerden
  • 22-24 mei - Dordrecht

Kunnen jullie ook in onze stad langskomen met de Storyroom?
Dit is zeker mogelijk er wordt een prijs op maat gemaakt.
Stuur een mail naar info@youngholy.nl met vermelding van:
gewenste datum, aantal jongeren, aantal leiders, adres en telefoonnummer.
Dan nemen wij contact met je op.

Wie heeft storyrooms.nl ontwikkeld?
Young & Holy heeft het concept ontwikkeld.
Storyrooms is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 

Share