Vasten jongeren meer dan volwassenen?

Dj’s die zich een week laten opsluiten in een glazen huis zonder eten, het televisieprogramma 40 dagen zonder seks en de actie IkPas, waarbij alcohol tijdelijk wordt afgezworen.Op de woensdag na carnaval, morgen dus – Aswoensdag – begint de katholieke vastenperiode van veertig dagen tot Pasen. Vasten wint aan populariteit, vooral onder jongeren. Die indruk heeft theoloog Guus Prevoo, werkzaam voor Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie. ‘Een tijdje minderen en bezinnen spreekt hen kennelijk aan. Wellicht op het idee gebracht door de ramadan. Maar nog belangrijker in mijn ogen: vanwege zorgen over de toekomst van de wereld. Het is een zoektocht naar alternatieven voor een steeds snellere maatschappij.’

Ik ben een beetje uitgeblust op het moment. Een drukke baan, lid van twee muziekverenigingen. Begrijp me niet verkeerd, ik doe het allemaal met veel plezier. Maar soms is het een beetje veel. Door te stoppen met snoepen en alcohol hoop ik mijn energiepeil beter vast te houden. Ik sta op een raar punt in mijn leven. Ik zit nergens aan vast. Heb geen eigen huis, geen relatie. Door te vasten wil ik terugvinden waarom ik dingen doe en welk pad ik wil volgen.’ (Helene, 24)

Of het aantal mensen dat vast de laatste jaren inderdaad stijgt, is niet te staven. Betrouwbaar cijfermateriaal daarover is niet voorhanden. Uit een onderzoek van Maurice de Hond uit 2011 kwam wel naar voren dat vasten het populairst is onder jongeren. Van alle leeftijdscategorieën scoorden zij het hoogst op de vraag of ze in de afgelopen twee jaar wel eens gevast hadden en of ze dat de komende jaren van plan waren. Daarbij moet opgemerkt worden dat het begrip vasten vandaag de dag ruimer geïnterpreteerd wordt. Waar het vroeger ging over minder vlees, snoep of alcohol, kan de onthouding nu ook betrekking hebben op de iPhone, sociale media of de auto. Ook de katholieke kerk zit er tegenwoordig minder strak in. De stringente Vastenwet werd in 1967 buiten werking gesteld, omdat de animo onder de bevolking snel afnam.

Vragen om als jongerenwerkers, ouders en docenten verder over na te denken:

  • Denk jij dat het klopt dat er steeds meer jongeren meedoen met de ‘vastenperiode’?
  • Welke nieuwe vormen van ‘vasten’ ben jij al tegengekomen onder jongeren?  
  • Stimuleer jij jongeren om te vasten? 
  • Wat kan vasten opleveren? 
Bron: AD.nl
Share

Geef een reactie