Trendbreuk: jongeren kritischer over abortus dan ouders

Afbeeldingsresultaat voor zwangerschap abortus

Nederlandse twintigers denken behoudender over zaken als abortus en euthanasie dan de generaties voor hen.  Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg bespeuren een ‘nieuw conservatisme’, dat losstaat van religie. ‘Jongere generaties lijken een nieuwe structuur te zoeken om hun identiteit aan op te hangen,’ zegt socioloog Quita Muis. ‘Daarbij komen ze uit bij dingen van vroeger.’

Zo vindt 8,1 procent van de twintigers en zelfs 11,5 procent van de dertigers dat abortus zelden of nooit te rechtvaardigen is. Bij vijftigers en zestigers ligt dat percentage iets boven de 7 procent. Het verschil tussen jongere en oudere generaties wordt alleen maar groter, stellen de Tilburgse onderzoekers.  In het verleden waren de ouderen juist altijd conservatiever. Daarin werden ze sterk beïnvloed door de kerk.

Basis voor de conclusies is een al bijna veertig jaar lopend Europees onderzoek. Daarin wordt – ook van bijna 7000 Nederlanders – de mening gevraagd over zaken als zelfdoding, abortus en homoseksualiteit. De meest recente resultaten van dat onderzoek worden binnenkort gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Mens en Maatschappij.

Vragen om met twintigers te bespreken:

  • Check de Nos op 3 uitzending over jongeren en hun kijk op abortus.
  • De trendbreuk staat los van religie. Waarom zouden jonge mensen dan kritischer zijn geworden denk jij?

1 Response

Geef een antwoord