Refo jongeren minder mediawijs

Reformatorische jongeren zijn minder mediawijs dan hun seculiere leeftijdsgenoten. Zo doen ze vaker aan sexting en vinden porno, gewelddadige beelden en discriminatie minder vervelend. Ook blijkt dat hun ouders minder regels en afspraken met hen maken. Dit blijkt uit het onderzoek van internetprovider Kliksafe.

Het onderzoek is uitgevoerd onder meer dan 800 reformatorische jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Het identieke onderzoek is vorig jaar door de Universiteit van Amsterdam en bureau Jeugd en Media gedaan onder seculiere jongeren. Doel van het onderzoek was om risicovol mediagebruik en de rol van ouders bij de groep reformatorische jongeren te bestuderen en een vergelijking te maken tussen het mediagebruik van deze beiden groepen jongeren.

Sexting
Van de reformatorische jongeren zegt 7% zelf wel eens aan sexting gedaan te hebben. Dit is fors meer dan bij de seculiere jongeren. Daar geeft 2,6% aan dit te hebben gedaan. De overgrote meerderheid geeft aan het niet normaal te vinden, zendt ontvangen beelden niet verder door en wist expliciete beelden meteen. Opvallend is dat meisjes significant strenger oordelen over sexting dan jongens.

Risico’s
Aan de jongeren is gevraagd hoe hoog ze online risico’s inschatten. Uit de antwoorden blijkt dat ze het risico om slachtoffer te worden van phishing, ransomware en grooming laag inschatten. Veruit de belangrijkste informatiebron voor jongeren, als het gaat om online risico’s, zijn de ouders (62%), gevolgd door vrienden (31%), leraren op school (28%) en oudere broers of zussen (28%). Uit het onderzoek blijkt ook dat als jongeren veel praten over online risico’s, dit aantoonbaar risicoverlagend werkt.

Vragen voor ouders, jongerenwerkers en docenten:

  • Hoe zou het komen dat deze groep jongeren minder ‘mediawijs’ is dan andere jongeren in Nederland?
  • Op welke manier zouden opvoeders die met deze groep jongeren optrekken moeten of kunnen reageren op deze ontwikkeling? 
Bron: CIP.nl
Share

Geef een reactie