Onderzoek naar vertrouwen van jongeren in politie, onderwijs en politiek

De onderzoeksgegevens liggen alweer paar maanden op de plank, maar kreeg misschien minder aandacht dan verdiend. Onderzoekers van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)  gingen na in hoeverre jongeren vertrouwen hebben in drie instituties: de politie, het onderwijs en de politiek. En ze bekeken welke factoren dit vertrouwen beïnvloeden. Het merendeel van de jongeren heeft vertrouwen in de politie, het onderwijs en de politiek. Uit de resultaten blijkt dat jongeren relatief weinig vertrouwen hebben in de politiek en relatief veel in het onderwijs.

Het is belangrijk dat jongeren vertrouwen hebben in instituties zoals de politie, het onderwijs en de politiek. Dat ze zich gehoord en gerespecteerd voelen. Hoe groter dat vertrouwen, hoe meer kans op een samenleving waarin deze jongeren zich thuis voelen en daarin participeren.

Het onderzoek is gebaseerd op eerder verricht onderzoek, 38 diepte-interviews met jongeren (middelbare scholieren en mbo-studenten) en vier groepsgesprekken met vertegenwoordigers van de instituties en maatschappelijke organisaties. Voor het vertrouwen in de politie is geput uit de resultaten van een grootschalige enquête onder bijna 1000 jongeren. 

Vragen om als ouders, jongerenwerkers en docenten te bespreken:

  • Waarom zou de politiek de laagste score hebben denk je? 
  • Hoe zouden religieuze organisaties er bij de jongeren vanaf komen denk je? 

Bron: Onderzoek KIS

Share

Geef een reactie