18-25 jarigen minst religieus

Er zijn weer nieuwe cijfers bekend rond Nederlanders en religie. Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering, staat in een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens de jongste cijfers, uit 2017, zegt 49,3 procent tot een religieuze groepering te horen, in 2012 was het 54 procent.

De rooms-katholieken vormen met 24 procent vorig jaar nog steeds de grootste groepering, 6 procent van de Nederlanders noemt zich hervormd, 6 procent rekent zich tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en 3 procent is gereformeerd. 

5 procent van de Nederlanders beschouwt zichzelf als moslim en 6 procent geeft aan tot een andere religieuze groep te behoren, zoals het jodendom of het boeddhisme.

Ruim driekwart van de bevolking gaat zelden of nooit naar een religieuze dienst. 10 procent gaat wekelijks.Van de moslims brengt 42 procent minstens een keer per maand een bezoek aan een moskee.

  • Godsdienst blijkt vooral een zaak van lager opgeleiden en ouderen. Van de 75-plussers is 71 procent godsdienstig en bezoekt 34 procent geregeld een dienst.
  • Het minst religieus is de groep van 18 tot 25 jaar. Daarvan acht 32,8 procent zich aan een religie verbonden, terwijl 12,6 procent regelmatig een religieuze dienst bezoekt.
  • Van de academici is 37 procent religieus en gaat 12 procent regelmatig naar een religieuze dienst. Bij mensen met alleen basisonderwijs zijn die percentages 64 en 20.

Vragen om als ouders, jongerenwerkers en docenten te bespreken:

  • De 18-25 jarigen zijn het minst religieus. Hoe zou dit komen denk je?
  • Tieners zijn niet meegenomen in dit onderzoek, zouden de cijfers hier qua religiositeit lager of hoger liggen dan bij de 18-25 jarigen?

Bron: NOS.nl

Share

1 Response

Geef een reactie