Kinderrechtendag

Martin Garrix is sinds februari 2017 Internationale vriend van SOS Kinderdorpen. Op Internationale dag van de rechten van het kind vraagt hij iedereen om er mee voor te zorgen dat kinderen opgroeien in een warme thuis.

Alle kinderen en jongeren hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld. Ze gaan over verschillende onderwerpen waarvan het belangrijk is dat deze worden geregeld. Ze raken aan zo ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders.
Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en spelen. Over bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. En over bescherming tegen oorlogsgeweld en de specifieke bescherming van bijvoorbeeld gehandicapte kinderen en vluchtelingenkinderen. Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Want tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden.

Vragen om met kinderen en tieners te bespreken:

  • Bekijk hier met elkaar een filmpje over de kinderrechten.
  • Voor welke kinderen zouden we in Nederland nog beter kunnen zorgen? Kunnen er hier ook nog dingen beter denk jij? 

Bron: Kinderrechten.nl

Share

Geef een reactie