Kindermishandeling

Ieder jaar zijn naar schatting 200.000 volwassenen en zo’n 120.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld of mishandeling. Probleemgezinnen hebben meer dan wekelijks te maken met geweld, gemiddeld 71 keer per jaar. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat huiselijk geweld veel heftiger is dan gedacht. Ook blijken de gevolgen voor kinderen groter.

In meer dan de helft van de gevallen zijn kinderen niet alleen getuige van geweld tussen ouders, maar zelf ook slachtoffer. Gemiddeld gebeurt dat 1 keer per maand. Het gaat in de meeste gevallen om psychisch geweld zoals vernedering, uitschelden of dreigementen. Fysieke mishandeling van kinderen komt in een derde van de gevallen voor. De onderzoekers benadrukken dat huiselijk geweld in alle lagen van de bevolking kan voorkomen, maar zien wel dat het in armere gezinnen vaker voorkomt. Bijna de helft van de gevolgde gezinnen heeft een inkomen van minder dan 1500 euro per maand.

Ook werkloosheid en alcoholgebruik spelen een rol. Ruim de helft van de gezinnen kampte met werkloosheid, tegen 5 procent in de rest van de samenleving. Ook bleek meer dan 40 procent van de mannen en ruim 30 procent van de vrouwen een alcoholprobleem te hebben.

Vragen voor ouders, jeugdwerkers en docenten:

  • Heb je wel eens het vermoeden gehad dat een kind of tiener thuis werd mishandeld?
  • Welke stappen kun je zetten bij een vermoeden van mishandeling?

Share

Geef een reactie