De paus luistert naar de jongeren

Deze week was de ‘voor-synode’, een soort opstapje naar de echte bisschoppensynode waarin de Rooms Katholieke Kerk gaat nadenken over jongeren, de kerk en roeping. Paus Franciscus heeft jongeren uit de hele wereld gevraagd de Rooms-Katholieke Kerk te adviseren. ‘Zeg maar wat je op je hart hebt’, zei Franciscus tegen de 340 jongeren die deze week in Rome zijn om hem te adviseren. Maar hij riep hen tegelijkertijd op om naast vrijmoedigheid ook bescheidenheid en luisterbereidheid aan de dag te leggen.

Het Vaticaan kreeg al 15.000 reacties en opmerkingen van jongeren van over de hele wereld via de speciaal daarvoor gecreëerde Facebookgroepen. De zesdaagse ontmoeting geeft nog meer inzicht, naast alle binnengekomen adviezen. Onder de jongeren tussen 16 en 30 jaar, afkomstig uit 130 landen, bevinden zich bovendien ook bewust enkele niet-katholieke jongeren. Ze komen uit andere christelijke kerken, andere religies of zijn zelfs ongelovig.

Vragen om als jongerenwerkers, ouders en docenten te bespreken:

  • Welke kansen liggen er voor kerken in het contact met jongeren?
  • Goed idee dat de RKK ook advies heeft gevraagd van jongeren met een andere geloofsovertuiging? 
Bron: Dag6

 

Share

Geef een reactie