Jonge moslims en christenjongeren lijken op elkaar

‘Een vergelijking van de geloofsbeleving van christenen en moslims is broodnodig, er zullen verschillen én overeenkomsten naar boven komen. Dat zou het beeld van vrome moslims kunnen doen kantelen, verwacht onderzoeker Daan Beekers aan het instituut voor Filosofie en Religiewetenschap van de Universiteit Utrecht.’ Young & Holy wijst je graag op dit interessante artikel in DagbladTrouw. Daan Beekers ziet boeiende parallellen tussen eerdere onderzoeken (over christenen) en de laatste cijfers en inzichten uit het SCP-onderzoek over de geloofsbeleving van (jonge) Marokkaanse en Turkse moslims:

  • ‘Uit mijn kwalitatief onderzoek naar de geloofsbeleving van strikt praktiserende soennitische moslims en protestantse christenen, blijkt dat beide groepen worstelen met hun minderheidspositie in een pluriforme en overwegend seculiere maatschappij. Die sociale context stelt aanzienlijke uitdagingen aan hun geloofsleven. Doordat de jonge moslims en christenen druk zijn met hun studie of werk kost het hen vaak moeite tijd te vinden voor het gebed.’
  • ‘Juist doordat deze jonge gelovigen ­volop in de samenleving participeren, staat hun geloof onder druk. Het dreigt voortdurend, en vaak ongemerkt, naar de achtergrond van het dagelijks leven te verschuiven. Mede in reactie hierop geven zowel de jonge moslims als de jonge christenen vorm aan een persoonlijk en toegewijd geloofsleven.’

Daan Beekers doet een pleidooi voor verdere stappen rond het onderzoeken van religie in Nederland:

  • ‘Laten we een stap verder zetten door moslims en christenen, samen met andere religieuze groeperingen, explicieter naast elkaar te plaatsen in ons religie-onderzoek. Dan krijgen we zowel de overeenkomsten als de verschillen beter in beeld. Zo’n broodnodige vergelijking nuanceert de veronderstelde vreemdheid van moslims en toont dat hun ­geloofsleven meebeweegt met bredere religieuze ontwikkelingen in Nederland.’ 

Vragen voor ouders, jongerenwerkers en docenten:

  • Herken je de de parallellen die de onderzoeker ziet tussen christelijke jongeren en jonge moslims?
  • Wat vind je van het pleidooi om als onderzoekers religieuze groeperingen meer naast elkaar te zetten in de onderzoeken? 
  • Weet jij zo meer overeenkomsten te noemen? 
Bron: Trouw.nl
Share

Geef een reactie