Filosofie als nieuwe godsdienst

Afbeeldingsresultaat voor filosofie jongeren

Steeds minder jongeren geloven in een god. Wetenschappers kunnen moeilijk verklaren waarom het aantal gelovige jongeren daalt. Spiritualiteit en filosofie winnen daarentegen aan populariteit. In 2015 waren zes op de tien jongeren niet gelovig. Godsdienstsocioloog Taede Smedes stelt in een gesprek met de nieuwsredactie van Fontys Hogeschool Journalistiek Tilburg: ‘Er groeit een generatie op die niets met het geloof heeft. Ook scholen die oorspronkelijk religieus waren, doen nog weinig met geloof. Jongeren krijgen er niks van mee.’ Smedes denkt dat veel jongeren de antwoorden op hun levensvragen in de filosofie gaan zoeken.

‘Steeds meer middelbare scholen bieden filosofie als examenvak aan. Wanneer je in aanraking komt met je eigen sterfelijkheid, komen de levensbeschouwelijke vragen op. De antwoorden van de georganiseerde religies voldoen voor veel mensen niet meer. Die van de filosofie vaak wel.’

Vragen voor jongerenwerkers, docenten en ouders:

  • Herken je het door Smedes geschetste beeld van de filosofie als nieuwe vindplaats van zin? 
  • Check de bovenstaande video waarin jongeren en docenten een pleidooi doen voor filosofie ook op het MBO.
  • Welke levensbeschouwelijke vragen worden er met name via de filosofie opgeroepen denk jij?

Bron: FHJ.nl

1 Response

Geef een antwoord