Extremistische meningen jeugd

De meest verontrustende jeugd is die welke er geen extremistische meningen op nahoudt. 

– Henry Bordaux – (1870-1963)

Denkvraag voor jong en oud:

  • Wat versta jij onder extremisme?
  • Hoe lees jij deze quote in 2018?
  • Ben je het eens of oneens met de stelling? 
Share

Geef een reactie