Europees jongerenonderzoek ‘religie en jongeren’

Jongeren in Europa staan steeds verder af van religie. Maar degenen die wel iets hebben met religie zijn meer betrokken. Dat blijkt uit een een studie door het Katholiek Instituut van Parijs en St. Mary’s Catholic University in het Verenigd Koninkrijk. In de periode van 2002 tot en met 2016 werd iedere twee jaar het European Social Survey gehouden. De auteurs baseren hun bevindingen op nadere analyse van overtuigingen en religieuze praktijken van honderden jongeren van 16-29 jaar in 12 van de 21 onderzochte Europese landen. De tendens is duidelijk, betrokkenheid bij een religie onder jongeren tussen 16 en 29 jaar neemt sterk af.

‘De algemene observatie is dat er in Europa en Israël sprake is van een algemene achteruitgang van de religieuze praktijk’, (professor Stephen Bullivant, theoloog en socioloog van religie aan de St. Mary’s University)

In slechts vier van de onderzochte landen kwam het wekelijkse kerkbezoek onder jongeren boven de 10 procent (Polen 39 procent, Israël 26 procent, Portugal 20 procent en Ierland 15 procent). In zeven van de onderzochte landen zei meer dan de helft van de ondervraagden dat ze nooit aan een religieuze dienst hadden deelgenomen (Tsjechië, Nederland, Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Hongarije).

In sommige landen ontstaat een christendom dat gebaseerd is op de onderlinge band ( “belonging”) het is anders dan het ‘culturele’ christendom dat aan het verdwijnen is. Een soortgelijke tendens zien we ook, in mindere mate, in landen als het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. ‘Katholieke gemeenschappen zijn kleiner, maar de personen die zich ertoe bekennen, zijn meer geëngageerd’, zei theoloog François Moog, decaan van de Faculteit van Onderwijs aan het Katholieke Instituut van Parijs. Het horen bij een religie wordt steeds meer verbonden met het bestaan als zodanig en engagement. De overdracht in gezinnen en de onderlinge steun door leden van een gemeenschap speelt daarbij een sterkere rol.

Vragen om als jongerenwerkers, docenten, ouders en onderzoekers met elkaar te bespreken:

  • Herken je het beeld wat wordt geschetst?
  • Herken je het verschil in christendom dat gebaseerd is op ‘belonging’ in plaats van het ‘culturele’ christendom? 
  • Biedt dit kansen, welke? Zie je dit ook?
 Bron: www.deroerom.nl/ La Croix International 

 

Share

Geef een reactie