De religieuze beleving van moslims in NL

Afbeeldingsresultaat voor scp moslims in nederland 2018

Er is best wel wat kritiek op het nieuwste onderzoek over moslims in Nederland. Maar de belangrijkste conclusies blijven volgens het SCP overeind. De groep moslims in Nederland is kleiner geworden, de overgebleven groep wordt steeds orthodoxer.

De overgrote meerderheid van de Nederlanders van Turkse en Marokkaanse komaf noemt zich nog altijd moslim. Voor hen blijft het geloof heel belangrijk. Toch neemt het aantal niet-moslims toe. Met name onder Turkse Nederlanders, en dan vooral bij de tweede generatie: van hen noemt zich nu bijna een vijfde geen moslim.

Een paar andere belangrijke inzichten uit het rapport:

  • Bij zowel Turkse als Marokkaanse moslims neemt de religiositeit toe. Voor veel moslims, ook jongeren, is het geloof een belangrijk deel van hun leven.
  • In de afgelopen 10 jaar is het bidden toegenomen. Van de Marokkaans moslims bidt 78% vijf maal per dag, bij de Turkse moslims is dit 33%. Bij de Turkse moslims is het moskeebezoek toegenomen. Ongeveer 40% van beide groepen bezoekt tenminste wekelijks een moskee.
  • Marokkaanse moslima’s dragen steeds vaker een hoofddoek (78% t.o.v. 10 jaar geleden 64%). Ook bij jongeren en de tweede generatie is een toename te zien. Bij Turkse moslima’s is deze toename er niet.

Vragen om als docenten, ouders en jongerenwerkers te bespreken:

  • Herken je een paar van de belangrijke ontwikkelingen die het SCP signaleert? Op welke manier wordt dit duidelijk in jouw omgeving?
  • Ken je voorbeelden van jongeren die ‘strikter’ zijn of zelfbewuster qua geloof dan hun ouders?
  • Lees het verhaal van Abid Tounssi (37), voorheen bekend als rapper Salah Edin. Wat valt je op in dit artikel? welke vragen zou je Abid willen stellen in een ontmoeting?  
Bron: SCP  & De Groene Amsterdammer

 

Share

Geef een reactie