Chronisch eenzame jongeren

Volgens Gerine Lodder, onderzoeker van de Rijksuniversiteit in Groningen, voelt tussen de 3 en 10% van de scholieren op de middelbare school zich chronisch eenzaam. Ze is toegewijd aan het thema en doet een pleidooi voor meer onderzoek: ‘Fysieke, mentale en sociale gezondheid zijn in mijn opinie even belangrijk. Eerder heb ik eenzaamheid vergeleken met honger: net als dat honger een signaal is dat je lichaam voedsel nodig heeft, is eenzaamheid in feite een signaal dat je behoefte hebt aan contact. Ongeveer 3 tot 10 procent van onze jeugd blijkt chronisch eenzaam te zijn, en dat is een probleem. Want wat vinden we belangrijk in de ontwikkeling van onze kinderen? Hun mentale gezondheid, lichamelijke gezondheid, en hoe ze het doen in de maatschappij. Eenzaamheid heeft invloed op alle drie.’ 

‘Mensen onderschatten hoe groot het probleem met eenzaamheid onder jongeren eigenlijk is.’

De eenzaamheid van ouderen kwam de afgelopen jaren vaak in het nieuws. Volgens Lodder kan dan het gevaar ontstaan dat er door de scheve aandacht een beeld ontstaat dat dit probleem niet leeft onder jongeren. ‘Ik zou niet willen zeggen dat we minder aandacht moeten hebben voor ouderen, maar wel meer voor jongeren.’

‘Het zou prachtig zijn om nu al te investeren in jongeren. Hen de handvatten te geven om met eenzaamheid om te gaan, ook op latere leeftijd.’ Volgens Lodder is het belangrijk je te beseffen dat eenzaamheid er ook een beetje bij hoort in de pubertijd. ‘In deze gevoelige periode worden leeftijdgenoten steeds belangrijker. Ook erbij horen wordt steeds belangrijker. Daardoor liggen gevoelens van eenzaamheid op de loer.’

Vragen om als ouders, jongerenwerkers en docenten te bespreken:

  • Onderzoekster Gerine Lodder stelt: ‘Eenzaamheid kun je vergelijken met honger, het is een signaal dat je behoefte hebt aan contact.’ Eens/ oneens?
  • Eenzaamheid er ook een beetje bij hoort in de pubertijd volgens Lodder. ‘In deze gevoelige periode worden leeftijdgenoten steeds belangrijker. Ook erbij horen wordt steeds belangrijker. Daardoor liggen gevoelens van eenzaamheid op de loer.’ 
  • Wat kunnen we doen om jongeren te helpen in het ontwikkelen van hun ‘sociale gezondheid’? 
Bron: Rijksuniversiteit Groningen / Scienceguide.nl
Share

Geef een reactie