Twijfelonderzoek christelijke jongeren

Tachtig procent van de christelijke jongeren in Nederland kent weleens twijfels met betrekking tot het geloof. Zo blijkt uit een onderzoek van Alpha – Youth en EO BEAM onder 875 jongeren. Opvallend is dat de jongeren meer over zichzelf als christen twijfelen dan over het bestaan van God. De top-5 van twijfels is:

  1. Doe ik genoeg aan mijn geloof? (83%)
  2. Ben ik een goede christen? (81%)
  3. Werkt de Heilige Geest in mij? (68%)
  4. Ga ik naar de hemel? (66%)
  5. Is God aanwezig in mijn leven? (63%)

Het merendeel (85%) is tussen de 15-23 jaar, 83% meisjes en 17% jongens. Van hen blijkt 95% christelijk opgevoed te zijn en 5% niet. Circa 88% van de ondervraagden geeft aan in God te geloven, 3% gelooft niet en 9% weet het niet. De meerderheid (73%) gaat wekelijks naar de kerk.

Vragen om als jongeren, jongerenwerkers, ouders en docenten te bespreken:

  • Dit rapport gaat over de christelijke jongeren in NL die regelmatig naar de kerk gaan. het grootste deel van de jongeren gaat eigenlijk nooit naar een kerk, waar zouden zij over twijfelen qua geloof en religie?
  • 83% van de ondervraagden zijn meisjes, welke invloed kan dit mogelijk hebben gehad op het onderzoek?
  • Herken jij één of meer van de twijfels die worden genoemd in het onderzoek?
  • Met wie praat jij over je twijfels rond God en geloof?
  • Bestaat er ook zoiets als het voordeel van de twijfel? 
Bron: Alpha/ Beam
Share

Geef een reactie