SCP cijfers – 267 kerkverlaters per dag

De ontkerkelijking in Nederland zet door. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat vandaag is gepubliceerd. De grootste daling is te zien in de rooms-katholieke kerk. De afgelopen 35 jaar is het aantal Nederlanders dat zich tot die kerk rekent, gedaald van 28 naar 9 procent. Het aantal protestanten halveerde ruimschoots, van 18 naar 6 procent.

‘Gemiddeld haken er on’n 267 mensen per dag af, dat zijn er jaarlijks zo’n 100.000.’

Driekwart van de Nederlanders zegt dat kerken weinig of niet aansluiten bij hun visie op de zin van het leven, blijkt uit het onderzoek. Twee van de drie mensen hebben weinig tot geen vertrouwen in kerken of religieuze organisaties.

De vraag is of mensen die de kerk achter zich laten, zich nog wel christen voelen. ‘Er wordt nog wel eens optimistisch gedaan over de mogelijkheid dat het christelijk geloof gewoon verder doorgaat, maar dan buiten een kerkelijke context’ zegt onderzoeker Joep De Hart. “Tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Maar uit onderzoek blijkt dat het op den duur moeilijk is het geloof als christelijk geloof overeind te houden als je nooit meer in een kerk komt.”

Tegenover die daling staat dat jonge kerkleden juist gemotiveerder zijn. Volgens het SCP typeren ze zichzelf vaker als uitgesproken gelovig. Ze geloven zonder enig voorbehoud in God, de Bijbel en een leven na de dood.

Ook wonen er in Nederland ongeveer 1 miljoen christenmigranten, die zo een belangrijke christelijke geloofsgemeenschap vormen. Migrantenkerken helpen bij de integratie van deze groep, bijvoorbeeld met taallessen en hulp bij sollicitaties.

Vragen voor kerkleiders, jongerenwerkers, ouders en docenten:

  • Geen verrassende cijfers of wel? Wat moet de kerk doen om het vertrouwen weer te winnen van de Nederlanders? 
  • Waarom zouden jonge gelovigen trouwens radicaler zijn dan de oudere generaties?   

Bron: NOS.nlSocial Cultureel Planbureau (SCP)

 

Share

Geef een reactie