1 op 12 jongeren psychisch ongezond?

Afbeeldingsresultaat voor depression youth

In de periode 2015-2017 was 8 procent van de 12- tot 25-jarigen, één op de twaalf, naar eigen zeggen psychisch ongezond. Tien jaar eerder was dat 7 procent. Ruim een derde van deze psychisch ongezonde jongeren heeft in de afgelopen 12 maanden naar eigen zeggen een depressie gehad. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS.

Meisjes kampen vaker met psychische ongezondheid dan jongens, met een verschil van 11 procent tegen 6 procent. Daarnaast komt psychische ongezondheid vaker voor onder 18- tot 25-jarigen dan onder 12- tot 18-jarigen en vaker onder jongeren met een westerse migratieachtergrond dan met een Nederlandse achtergrond. Deze verschillen in psychische gezondheid naar achtergrondkenmerken zijn vergelijkbaar met tien jaar geleden.

Het CBS mat de psychische gezondheid door jongeren vijf vragen over hun gemoedstoestand te stellen, waaronder ‘Voelde jij je erg zenuwachtig?’ en ‘Zat jij zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?’ 

Vragen om als ouders, jongerenwerkers en docenten te bespreken:

  • Check het filmpje: Wat is jouw definitie van psychisch ongezond?
  • Wat zouden oorzaken kunnen zijn dat meisjes en jongeren met een westerse migratieachtergrond meer te kampen hebben met psychische ongezondheid denk je? 

Bron: CBS

Share

Geef een reactie