Positieve mindset migrantenjongeren

Hoger opgeleide jongeren in Nederland hebben dezelfde toekomstplannen, of ze nu van Nederlandse afkomst zijn of een migratieachtergrond hebben. Daarbij is het zo dat wie hoger opgeleide ouders heeft, de toekomst zonniger tegemoet ziet. Voor het onderzoek zijn bijna duizend jongeren in Nederland tussen de 14 en 23 jaar geënquêteerd over de vraag: hoe ziet je leven eruit als je 25 bent?

Eva Klooster (onderzoeker): ‘Dit onderzoek laat zien dat veel jongeren met een migratieachtergrond positief naar de toekomst kijken.´

´In de meer gepolariseerde maatschappij is discriminatie op de arbeidsmarkt regelmatig in het nieuws waardoor jongeren soms ontmoedigd kunnen raken. Dit onderzoek laat zien dat veel jongeren met een migratieachtergrond positief naar de toekomst kijken. Zij focussen vooral op zichzelf en hun carrière’, zegt Klooster. ‘Er tekenen zich de contouren af van een groep weerbare jongeren met een migratieachtergrond met een positief beeld van zichzelf en de eigen toekomst in Nederland.’

Het onderzoek ‘Gedeelde Toekomst – Toekomstoriëntatie van Nederlandse (migranten)jongeren’ werd uitgevoerd door het Kennisplatform Integratie & Samenleving (een samenwerking van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.

Vragen om als jongerenwerkers, ouders en docenten te bespreken:

  • Op welke manieren zie je de positieve mindset van de jongeren in de praktijk terug.
  • Op welke punten zie je overlap met het onderzoek van het CBS over het geluk van de Nederlandse jongere? 

Bron: Volkskrant.nl

Share

Geef een reactie