Gezocht: peetouders M/V

De bisschop van het Italiaanse bisdom Melfi schaft de peetvaders en peetmoeders af bij de kinder- en volwassenendoop. Door de secularisatie hebben deze volgens hem ‘niet meer het volle besef van de rol die zij moeten spelen als getuigen van het geloof’. Sommige ouders vinden het nog wel fijn om vrienden of familieleden bij hun kind te betrekken door ze als peetouder te vragen. De peter en/of meter hebben dan een symbolische functie. Wat peetouders precies voor en met het kind doen, vullen ouders en peetouders zelf in.
Volgens mgr. Gianfranco Todisco is het steeds moeilijker peetouders te vinden die voldoen aan de criteria die het kerkelijk recht aan hen stelt. Zij worden vrijwel altijd ‘gevraagd vanwege familiebanden of vriendschappen’. Het kerkelijk recht wil via de peter en meter ‘de dopeling in de christelijke initiatie bij te staan’ (volwassenendoop) of de ouders ‘te helpen zodat de dopeling een christelijk leven leidt’ (kinderdoop).
Vragen voor ouders en leiders van religieuze gemeenschappen:
  • Betrek jij/jullie andere mensen bij de geloofsopvoeding/ spirituele vorming van je kind?
  • Welke volwassenen mogen jou aanspreken op de manier waarop jij de religieuze vorming van je kind vorm geeft? 
  • Jongeren mogen volgens het RK-kerkrecht al vanaf 16 jaar fungeren als peter of meter van een kind. Welke voordelen zou het hebben om jongeren te betrekken bij de geloofsgroei van een kind?
  • Draagt het peetouder systeem in katholiek Nederland bij aan de doelen die het RK-kerkrecht voor ogen heeft? 
Bron: ND
Share

Geef een reactie