Jongeren: begraven of cremeren?

RIP_0006_RIP-MOBIEL1Bij jongeren wordt vaker voor een begrafenis gekozen dan bij ouderen. Naar schatting twee op de drie jongeren krijgen na hun overlijden een begrafenis. Van ouderen worden twee op de drie gecremeerd, vaak op eigen verzoek. Dat schatten begrafenisondernemers onder meer op basis van een onderzoek van Monuta, een van de drie grote uitvaartbedrijven in Nederland. Bijna de helft van de jongeren heeft overigens nog helemaal niet nagedacht over zijn uitvaart, blijkt uit een beperkt onderzoek van Monuta. Onder de jongeren die wel weten wat ze willen is de voorkeur voor begraven duidelijk groter.

Ouders willen hun kinderen niet belasten met grafrechten en andere langlopende kosten, denkt directeur Arie Molenaar van het Nederlands uitvaartmuseum Tot Zover. Aan de andere kant hebben ouders die een kind verliezen doorgaans grote behoefte aan een plek waar ze naartoe kunnen gaan. Ze willen hun overleden kind nog niet loslaten. Een grafsteen biedt houvast en troost.

‘Begraven past in de christelijke traditie’, verklaart directeur Klaas-Jan Rodenburg van het Landelijk Steunpunt Rouw. ‘Begraven betekent de terugkeer tot het stof, het lichaam wordt opgenomen in de aarde en draagt via de humuslaag bij aan nieuw leven. Met de ontkerkelijking is die betekenisgeving gaan schuiven.’

Cremeren heeft een vergelijkbare betekenis in het hindoeïme: de overledene gaat in rook op in het universum. “Cremeren had in onze traditie geen betekenis. Maar het is goedkoper dan begraven en je kunt tegenwoordig met de as in een urn op de schoorsteen, of verwerkt in een sierraad, je dierbare ook dichtbij houden, net zoals dat het geval is met een graf.” Toch signaleert Rodenburg ‘een subtiel verschil’:

Een graf is een plek om naartoe te gaan, met je kind te praten‘ (directeur Klaas-Jan Rodenburg Landelijk Steunpunt Rouw).

Vragen om met jongeren te bespreken:

  • In tegenstelling tot ouderen, kiezen jongeren vaker voor begraven dan cremeren. Hoe gaat het in jouw familie? Weet je ook de redenen?
  • Het is misschien niet zo fijn om over na te praten, maar hoe denk je daar voor jezelf over?
  • Weet jouw familie ook hoe je erover denkt?
  • Speelt geloof ook een rol bij het maken van deze keuze?
Bron: Dagblad Trouw
Share

Geef een reactie