Jongeren: kerk = NEE, bidden = JA?

Van de autochtone Nederlandse jeugd bezoekt minder dan 3 procent elke week een religieuze dienst. Tegelijk telt Nederland het hoogste percentage jongeren die dagelijks bidden, zo laat een internationale studie naar jongeren en religie zien. De onderzoekers –onder wie de aan de Universiteit Utrecht verbonden hoogleraar sociologie Frank van Tubergen– vroegen aan zo’n 16.000 14- en 15-jarigen in Nederland, Duitsland, Engeland en Zweden of ze religieus zijn, hoe vaak ze bidden, hoe frequent ze een religieuze samenkomst bezoeken en hoe belangrijk ze hun religie vinden.

‘Van de autochtone Nederlandse jeugd bezoekt minder dan 3 procent elke week een religieuze dienst.’

De autochtone Nederlandse jeugd is het meest seculier. Bijna zes op de tien jongeren zeggen zichzelf tot geen enkele religie te rekenen. Praktisch iedereen van de ruim 42 procent die wel een godsdienst aanhangt, is christen. In Engeland is een vergelijkbaar percentage autochtone jeugd christen. In Zweden (58 procent) en vooral Duitsland (80 procent) zijn deze percentages veel hoger. In al deze vier landen krijgt de islam onder autochtone jongeren nauwelijks voet aan de grond.

Islam
Onder jonge allochtonen is niet de islam, maar het christendom de grootste religie. In Nederland is het verschil tussen beide godsdiensten het kleinst (34 procent is christen, 27 procent is moslim) en in Duitsland het grootst (54 om 31 procent). Het percentage niet-religieuzen is onder allochtone jongeren veel lager dan onder autochtone jeugd.

Van Tubergen: ‘De grootste groep immigranten in Nederland zijn Duitsers, en daarnaast zijn er nog veel andere grote groepen uit overwegend christelijke landen. In de media staan moslims centraal, daardoor lijkt het alsof dit de grootste groep is, maar ons onderzoek laat zien dat dat niet klopt.’

Bidden
Nederland telt het hoogste percentage jongeren die dagelijks bidden. Wel is er een groot verschil tussen autochtonen (10 procent bidt elke dag) en allochtonen (26 procent bidt dagelijks). Allochtone Nederlanders die christen zijn, bidden ook vaker elke dag dan allochtone Nederlandse moslims (respectievelijk 41 en 36 procent). Onder allochtone jongeren in Duitsland, Engeland en Zweden bidden juist meer moslims dan christenen elke dag. Allochtone moslims in Engeland bidden het meest; meer dan de helft doet dat elke dag.

‘Nederland telt het hoogste percentage jongeren die dagelijks bidden.’ 

Kerk
Van de autochtone Nederlandse jeugd bezoekt minder dan 3 procent elke week een religieuze dienst. In Duitsland, Engeland en Zweden ligt dat percentage (minstens) twee keer zo hoog. In alle andere landen zijn allochtone jongeren trouwer in het bezoeken van wekelijkse diensten. Allochtone moslims in Engeland spannen de kroon: zo’n 44 procent gaat wekelijks naar de moskee. Ook relatief veel allochtone christenen in Engeland bezoeken elke week een kerkdienst, namelijk 32 procent. Van de Nederlandse allochtone christenen gaat daarentegen minder dan 18 procent wekelijks naar de kerk.

Vragen voor docenten, jongerenwerkers en ouders:

  • Hoe komt het volgens jou dat de Nederlandse jongeren (deels) nog wel bidden maar de kerk gedag hebben gezegd? 
  • Welke andere opvallende cijfers kom je tegen in dit onderzoek?
  • Welke vragen roept dit onderzoek bij jou op?
Bron: RD
Share

Geef een reactie