Universiteit: zet games in bij de godsdienstles

De universiteit van Leuven adviseert om games te gebruiken tijdens de godsdienstles. De leerlingen zullen de games niet zelf spelen, maar ze moeten worden gebruikt als vertrekpunt voor grotere discussies en grotere thema’s. Volgens de onderzoeker aan de KU Leuven kan je games op drie verschillende niveaus gebruiken: cultureel, moreel en spiritueel.

‘Games staan bol van religieuze thema’s’ – godsdienstpedagoog Pollefeyt.’

Games maken vaak gebruik van existentiële levensvragen’, legt Pollefeyt uit. Hij haalt daarbij het voorbeeld van Tomb Raider aan: ‘daar gaat het over onsterfelijkheid, en leven na de dood.‘ De onderzoekers willen de games ook niet té ver ophemelen. Ze stellen vragen bij het vele geweld en de zwart-wit verdeling van de wereld in enkel goed en kwaad. ‘Maar games bieden wel een ideale kapstok om te discussiëren met jongeren’, verklaart Pollefeyt, ‘omdat het gesprek vertrekt vanuit hun leefwereld.’

Young & Holy behandelt veel games in haar relitrends (incl. gespreksvragen voor de klas of jongerengroep). Bijvoorbeeld:

Vragen om als docenten en jongerenwerkers te bespreken:

  • Games kunnen bijdragen aan de culturele, morele en spirituele vorming van leerlingen. Eens/ oneens?
  • De KU Leuven wil de games niet spelen in de klas. Waarom niet denk je?
  • Zou jij jongeren een game laten spelen als huiswerkopdracht?
  • Zou het spelen van games een bijdrage leveren aan de religieuze vorming van leerlingen door het daadwerkelijk ervaren van morele dilemma’s of religieuze rituelen?
Bron: Newsmonkey.be
Share

Geef een reactie