Kids in de kerk

1e-communie-Elisabethkerk-003

Het is in de Rooms-katholieke Kerk feest. Duizenden jonge kinderen nemen in deze periode voor het eerst deel aan de eucharistie (dankzegging). De kinderen zijn zeven tot acht jaar als ze hun eerste communie vieren. Na de voorbereidingstijd waarbij de kinderen op school of in de parochie onderwijs krijgen over de kerk, Jezus en de sacramenten is daar het moment. In veel kerken hangen slingers, vrienden en familie worden uitgenodigd en de kinderen lopen in mooiste kleren met papa en mama naar de voorganger die de hostie uitdeelt. De eerste communie vormt samen met het doopsel en het vormsel een serie van drie inwijdingsrituelen binnen de Rooms Katholieke Kerk.

‘De ‘eerste heilige communie’ is de eerste keer, dat je als katholieke gelovige mag deelnemen aan de maaltijd van Jezus Christus. Je krijgt een hostie: een klein stukje brood dat in de heilige mis is veranderd in het ‘Lichaam van Christus’. Zo komt Jezus zelf aanwezig. Het woord ‘communie’ betekent gemeenschap. In de communie ontmoet je Jezus zelf en word je tegelijkertijd één met de hele kerkgemeenschap. Om de communie te mogen ontvangen moet je eerst zijn gedoopt. De meeste kinderen worden gedoopt als ze een baby zijn en doen hun eerste heilige communie als ze zeven of acht jaar zijn. De gebruikelijke leeftijd om het vormsel te ontvangen is twaalf of dertien jaar.’

foto_1253612977

Vragen voor opvoeders:

  • Wat doet ‘het doopsel’, ‘eerste communie’ en ‘het vormsel’ met het geloof van het kind?
  • Wat zou jij zeggen bij de felicitatie van het kind wat zijn/ haar eerste communie heeft gevierd?
  • Welke overgangsmomenten zijn er in de (godsdienstige) opvoeding voor jou belangrijk? Hoe markeer je deze momenten?

 

 

Share

Geef een reactie