Jongeren tevreden over hun leven

Negen op de tien jongeren zijn tevreden over hun leven. Ze zijn vooral te spreken over hun vriendenkring, psychische gezondheid en woning. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2015 zijn ruim 4000 jongeren ondervraagd door het CBS over hun belevingen. Het is de eerste keer dat het CBS dit onderzocht. Er is gevraagd hoe content ze zijn met hun leven in het algemeen en op specifieke onderdelen. De jongeren zijn het minst tevreden over hun hoeveelheid vrije tijd en financiën.

Tevreden-met-aspecten-van-het-leven-18-tot-25-jarigen-2015-16-07-28Jongeren tot 18 jaar zijn met 94 procent meer tevreden over hun leven dan de jongvolwassenen van 18 tot en met 25 jaar (87 procent). Wat verder opvalt is dat alleen op het gebied van uiterlijk een verschil zit tussen jongens en meisjes. Negen op de tien jongens is tevreden over hun uiterlijk, bij de meisjes is dit acht op de tien.

 

 

 

Vragen voor ouders, docenten en jongerenwerkers:

  • Vraag eens aan 10 jongeren uit je omgeving wat voor rapportcijfer zij hun leven zouden geven. Liggen de uitkomsten in lijn met het beeld wat geschetst wordt door het CBS?
  • Waarom zouden oudere jongeren minder tevreden zijn over hun leven denk je?
  • Welke specifieke onderdelen mis je?
    Bron: CBS
Share

Geef een reactie