De voorbeeldige jeugd van Nederland (Jeugdmonitor 2016)

screenshot002

De jeugd van tegenwoordig doet het goed. Jongeren gaven in een eerder onderzoek hun levensgeluk al een dikke 8. De Jeugdmonitor 2016 van het CBS laat nog meer mooie cijfers zien. Een paar dagen geleden publiceerde het onderzoeksbureau diverse grafieken en lijstjes over de Nederlandse jeugd. De rapportcijfers over de 4,9 miljoen jongeren (0-25 jaar) zijn inderdaad om over naar huis te schrijven:

  • Het aantal jongeren dat verdacht wordt van een misdrijf is sinds 2007 gehalveerd, naar 2,2 procent.
  • Het aantal scholieren van 12 tot 17 jaar dat ooit gerookt heeft, is sinds 2011 fors gedaald van 33 naar 23 procent.
  • In die periode is ook het aantal scholieren tussen de 12- tot 16-jarige dat ooit alcohol, tabak of cannabis heeft gebruikt, flink gekelderd.

De cijfers vertonen grote overeenkomsten met andere West-Europese landen en de VS. Oud-politieman en bijzonder hoogleraar criminologie Arjan Blokland zoekt de oorzaak voor de dalende cijfers voor de jeugdcriminaliteit in het feit dat jongeren meer tijd achter schermen doorbrengen dan met elkaar op straat. ‘Onder elkaar buiten zijn zonder ouderlijk toezicht werkt criminaliteit-verhogend. Thuis achter de computer kun je moeilijk een bankje in het park vernielen. Jongeren zijn nog wel onder elkaar, maar vooral virtueel.’

screenshot001

Vragen voor ouders, docenten en jongerenwerkers:

  • Herken je de hierboven geschetste ontwikkeling in de klas, in de wijk of het jongerencentrum?
  • Jongeren verblijven langer onder elkaar in de online wereld dan in ‘real-life buiten’ volgens de deskundige. Zijn de jongeren van nu daadwerkelijk braver dan pak ‘m beet tien jaar geleden?  Of zou ongewenst gedrag nu meer online gebeuren? Licht toe.
  • Bekijk/ download de jeugdmonitor 2016. Welke vragen heb jij bij het rapport?
Foto’s: Jeugdmonitor 2016
Share

Geef een reactie