I feel good – Het geluk van de Nederlandse jongere

Jongeren geven hun leven als rapportcijfer een acht. Beter kan toch bijna niet? De jeugd van Nederland (12-25 jaar) is supergelukkig en tevreden met hun leefomgeving, uiterlijk, vriendenkring, school of werk. Het CBS deed onderzoek naar de tevredenheid met het leven onder ruim 4000 tieners en jongeren. Bij zowel de meisjes, jongens, autochtoon en allochtoon is het leven goed. Uit eerdere onderzoeken onder de hele Nederlandse bevolking blijkt dat 80-90% van de Nederlandse bevolking al jaren gelukkig is, nu blijkt dat jongeren dit ook zo beleven.

We hebben als religieus trendwatchers en jongerenwerkers het rapport op tafel gelegd en getoast op de ‘gelukkige’ generatie. Daarna zijn we gaan reflecteren en vergelijken, want wat zijn de consequenties van dit rapport? Waar liggen de vragen, bespreekpunten voor ouders, docenten en jeugdwerkers?

Protestgeneratie
Hoewel dit onderzoek al jaren onder volwassenen wordt gedaan, is dit het eerste onderzoek dat onder jongeren wordt gedaan. Er zijn geen conclusies te trekken of deze generatie dus gelukkiger of meer tevreden is dan andere generaties in dezelfde leeftijdscategorie. Wel is te stellen dat jongeren redelijk in lijn reageren met volwassenen.
Maar, hoe zou de ‘protestgeneratie’ uit de jaren 70 deze vragen hebben beantwoord? Of de naoorlogse bouwers? Kan het zijn dat een generatie met minder vrijheid, lagere budgetten en minder gadgets hun leven een hoger cijfer zouden geven op tevredenheid? Geeft het strijden voor idealen en het voortgedreven worden door heilige verontwaardiging ook zin aan het leven waardoor de geluksbeleving toeneemt? We tasten in het duister en kunnen de onderzoekers alleen aanmoedigen om ook volgende generaties de vragen voor te leggen.

Missende onderdelen
Het CBS heeft veel jongeren ondervraagd over geluk en tevredenheid en dit gerelateerd aan onderdelen uit hun leven zoals gezondheid, uiterlijk, vrienden, school, financiën en de woning of buurt waarin ze opgroeien . Er zijn factoren niet meegenomen. Neem het onderdeel ‘woonomgeving’; de relatie met vrienden en kennissen komt aan bod, maar de relatie tot de ouders ontbreekt, waarom? Ook de invloed van geloven en zingeving als geluksfactor is niet in kaart gebracht. Het zijn in onze opinie zeker onderdelen die het geluk en tevredenheid van een jongere kunnen beïnvloeden.

Komen tot een cijfer
Hoe komen de jongeren tot het beoordelen van hun geluk. Vergelijken ze zichzelf met broer of zus, vrienden, buurtgenoten, leeftijdgenoten wereldwijd of anderen of bepalen ze dit louter op eigen ervaringen? Een feit is dat de vragenstellers onderdelen hebben voorgedragen op micro niveau: financiën, woonomgeving, enz. Zijn jongeren ook happy als ze denken aan de Nederlandse samenleving, de kansen op een baan, de (Europese) politiek en de wereldvrede? Jongeren zijn in onze beleving maatschappelijk bewust, betrokken bij sociale vraagstukken en identificeren zich met het lijden van anderen. Ver weg bestaat niet meer, het is: #prayfor en #jesuis. We zijn oprecht benieuwd in welke mate dit meespeelt in hun welbevinden.

Bucketlist
Een zwervende straatjochie in Rio heeft wensen te over: eten voor vandaag, een veilige plek om te slapen. Maar, wat staat er op de wishlist van een gelukkige jongere die leeft in een samenleving met nauwelijks taboes? Voor welke idealen wil je je in deze samenleving hard maken? Wat is het leven meer dan fijne vrienden en familie, je opleiding, kicks en het afwerken van jouw bucketlist? Is deze generatie aan het werk met zelfontplooiing zoals de piramide van Maslow toont? Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging van de behoeften die hoger in de hiërarchie geplaatst werden nadat de lager geplaatste behoeften bevredigd waren. Is dit de generatie die het zelf bepaalt, wat je doet en hoe je het doet?

Geluk als feit
Deze generatie wordt bestempeld als authentiek en eerlijk. We mogen dus aannemen dat het geen sociaal wenselijke antwoorden zijn, maar waarheidsgetrouw. Onze jongeren zijn gelukkig. Iets wat iedere (groot)ouder wenst voor zijn kind. Dat heeft de vorige generatie dan toch maar voor elkaar gekregen: een stel ‘happy kids’ in Nederland. Er wordt soms wat gemopperd over de jeugd met hun netflixliefde sociale media honger, de vlogs die ze volgen, het vele kleedgeld dat ze nodig hebben en dat ze zo lang thuis blijven wonen. Het maakt ze gelukkig, dat snijdt toch hout. Als religieus trendwatchers moeten we met pijn concluderen dat jongeren gelukkig zijn – zonder God. Een uitdaging voor ons om geloofsgesprekken te blijven voeren over de geluksroute en Geluksbrenger.

Vragen voor jeugdleiders, jongerenwerkers, docenten en predikanten?

  • Herken jij de uitkomsten van het onderzoek kijkend naar jongeren in jouw omgeving?
  • Werk jij met de doelgroep die zichzelf bestempeld als gelukkig?
  • Welke onderdelen mis jij en zouden echt meegenomen moeten worden door het CBS?
  • Welke uitdaging levert dit onderzoek jouw persoonlijk op?
Bron: geschreven door Young & Holy voor het Nederlands Dagblad, (20.8.2016)
Share

1 Response

  1. Sabine van der Heijden 27 augustus 2016 / 18:30

    Ook uit Brits onderzoek begin deze eeuw bleek al: jongeren hebben God niet nodig om gelukkig te zijn. Daarin voorzien familie, vrienden, muziek en welvaart in ruime mate. In missionair werk inzetten op ‘je wordt er gelukkiger van’ is dus w.s. geen goede strategie, of in elk geval 1 die slechts bij een beperkt deel van de jongeren werkt. Ik denk eerlijk gezegd dat het ook geen bijbelse strategie is.
    Christelijke jongeren wil ik graag uitdagen om zich in te zetten voor anderen – dat kan dichtbij maar ook ver weg. Om hun eigen geluk te delen met anderen en vanuit de stevige basis die ze zelf hebben Gods opdracht in het leven te vervullen en mee te werken in Zijn Koninkrijk.

Geef een reactie