Hipster of moslim?

‘Joden hebben een grote neus, Arabieren dragen een baard en Marokkanen en Surinamers praten ‘anders’. Dit is vaak het beeld dat mensen van deze groepen hebben, maar kloppen deze stereotypen? Waarom denken we in stereotypen en hoe fout is dat?’ (Joods Historisch Museum)

Het Joods Historisch Museum in Amsterdam laat deze winter zien hoe we tot dit soort beelden komen. De tentoonstelling Face it! Oordelen op ’t eerste gezicht, die van 19 december 2016 tot en met 17 april 2017 te zien is, toont bezoekers op een interactieve manier hun eigen en andermans vooroordelen. Door de actualiteit, sociale media en in gesprekken krijgen we dagelijks te maken met (voor)oordelen. Het gaat over joden en over moslims, er heerst angst voor vluchtelingen en er zijn discussies of de politie iemand staande mag houden op basis van zijn huidskleur of etnische achtergrond. En dan is er nog het Zwarte Pieten-debat. Met deze lichtvoetige tentoonstelling reageert het museum op het tegenover elkaar zetten van maatschappelijke groeperingen.

Vragen om met tieners te bespreken:

  • Komen bovengenoemde stereotyperingen je bekend voor?
  • Hoe vorm jij je eerste indruk? 
  • Heb jij je eerste indruk wel eens enorm moeten bijstellen?
  • Noteer voor jezelf welke indruk jij wil maken.
  • Vraag aan drie mensen om jou te omschrijven in vijf woorden.
  • Komt de indruk die jij wil maken overeen met wat je terugkrijgt van anderen?
Bron: JHM
Share

Geef een reactie