Het ochtendgebed van Mattie & Wietze

Q-Music heeft sinds een aantal weken een nieuw element in het ochtendprogramma van Mattie & Wietze. Duizenden mensen horen elke maandagochtend in alle vroegte dominee Visser uit Amsterdam bidden op de frequentie van de populaire radiozender.

Dominee Visser: ‘Tot mijn stomme verwondering gebeurde het. Op de zondag van de Week van het Gebed. Op de avond van die eerste dag verscheen er een app op mijn mobiel. Van Wietze, de dj van Q-Music, die afgelopen Pasen in onze gemeente belijdenis deed. Hij vroeg of ik de volgende ochtend in het populaire seculiere muziekprogramma, dat hij samen met zijn niet-kerkelijke collega Mattie met veel verve en de nodige kwinkslagen verzorgt, iets wilde vertellen over het waarom van de Week van Gebed. Als klap op de vuurpijl, voegde hij eraan toe of ik dat wilde afsluiten met een kort gebed.’

Maar het blijft niet bij één keer bidden: ‘Wietze appte me of ik elke maandagochtend om kwart voor zeven wilde beginnen met een gebed met de veelbetekenende opmerking erbij, dat niet hij, maar Mattie dit geopperd had.’

Dominee Visser is enthousiast: ‘Wat mij betreft gaat het op zijn minst door tot Pinksteren.’

csm_Wietze_de_Jager_en_Paul_Visser_92f839d850

Vragen om met jongeren te bespreken:

  • Welke manier helpt jou om de schooldag of werkdag goed te beginnen?
  • Wat vind jij van het initiatief om de werkweek op de radio te beginnen met een ochtendgebed?
  • Stel dat gebed zoiets is als een plaat aanvragen. Waar zou jij gebed voor willen? Waarom?
Bron: Foto EO. Interview website Noorderkerk Amsterdam
Share

Geef een reactie