Grenzen vervagen: God in Nederland editie 2016

Het geloof speelt een steeds kleinere rol in Nederland. Nog maar veertien procent van de Nederlanders gelooft in een God. Ongeveer 82 procent van de Nederlanders komt daarnaast nooit of bijna nooit in de kerk, zo concludeert het televisieprogramma KRO Kruispunt op basis van eigen onderzoek. Grenzen tussen religie, spiritualiteit en zingeving zijn vervaagd: buiten de kerkmuren zijn er evenveel mensen die zich religieus of spiritueel noemen als daarbinnen, meldt de vijfde editie van het onderzoek ‘God in Nederland’.

Ruim 68 procent van de Nederlanders geeft aan buitenkerkelijk te zijn, 25 procent is christelijk, 5 procent is moslim en 2 procent hangt een niet-christelijke godsdienst aan. Een opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat de eerder voorspelde opmars van spiritualiteit uitblijft. Veertig procent van de Nederlanders noemde zich in het verleden spiritueel, nu is dat nog maar 31 procent. Ook het aantal mensen dat in ‘iets’ gelooft is gedaald en bijna een kwart van de ondervraagden noemt zichzelf atheïst.

csm_Schermafbeelding-2016-03-12-om-21-44-34_0997ec8b87Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt bovendien dat religie geen bepalende rol meer moet hebben op meerdere vlakken in de samenleving. Zo moet de politiek vrij zijn van geloof, maar men staat ook negatief tegenover de invloed van geloof op bijvoorbeeld onderwijs.

Binnen de kerk neemt het geloof ook af, met name bij katholieken. Nog maar 13 procent van de katholieken gelooft in de hemel en minder dan de helft gelooft dat Jezus de zoon van God is. Binnen de protestantse kerken is daar minder sprake van.

 

Vragen voor jongerenwerker, docent of opvoeder:

  • Wat is de mogelijke impact op kinderen en jongeren levend in een samenleving ‘waar grenzen tussen religie, spiritualiteit en zingeving zijn vervaagd’?
  • Heeft dat consequenties voor je jeugdwerk, het geven van een vak als levensbeschouwing en voor je als  opvoeder? Zo ja, wat?
  • Hoe verhouden deze cijfers zich tot het onderzoek naar kinderen en jongeren, die door onderzoeksbureau Twinq worden betiteld als generatie Zenz? Welke vragen geeft dit?
Bron: KRO
Share

Geef een reactie