Generation What

BNN lanceerde in Nederland het jongerenonderzoek Generation What. Een jaar lang kan iedereen die tussen de 18 en 34 jaar is, meedoen aan het onderzoek dat ook in twaalf andere Europese landen gehouden wordt. De bedoeling: inzicht krijgen in hoe jongvolwassenen in Europa in het leven staan. Een van de stellingen uit het grote nog lopende onderzoek is:

‘Zonder religie zou de wereld een stuk beter af zijn.’

De Metro vroeg Els Anker uit Utrecht naar haar reactie op deze stelling:

Els (22): ‘Conflicten spelen zich geregeld af in religieuze context, maar het is niet het geloof dat verkeerd is: het zijn mensen die er misbruik van maken. In iedere religie wordt getracht om kwaliteiten als liefde, compassie en verbinding te stimuleren. Geïnspireerd door een godsdienst vinden mensen houvast en geborgenheid, maar ook antwoorden op vragen over zingeving en ons bestaan.’

‘Religie wordt pas destructief op het moment dat men claimt een monopolie op de waarheid te hebben. Die religieuze gehechtheid zorgt ervoor dat iemand de waarde van een andere gedachtegang niet meer ziet. Volgens het boeddhisme komt menselijk lijden dan ook voort uit drie negatieve emoties: hebzucht, woede en onwetendheid. Geloof, maar blijf kritisch. Om verschillen tussen mensen te overbruggen, moeten we voorbij de wij/zij-cultuur, weg van het denken in ‘goed’ en ‘fout’. Het vraagt om interreligieuze dialoog, wederzijdse tolerantie en respect tussen gelovigen én niet-gelovigen. De Dalai Lama zegt niet voor niets: ’Mijn religie is vriendelijkheid’.’

69bc3b375f5a00897132dec54d0bd225-1461157908

Vragen voor docenten, jongerenwerkers en ouders:

  • Hoe verwacht je dat jouw jongeren zouden reageren op deze vraag?
  • Is de reactie van Els voor jou herkenbaar?
  • Hoe zou jij reageren als een jongere zou opmerken: ‘Zonder religie zou de wereld een stuk beter af zijn.’
Bron: Metronieuws.nl
Share

Geef een reactie