Generatie Zenz – ‘De intuïtieve en spirituele jongeren van nu’

‘Generatie Zenz is een generatie die de idealen van de hippies omarmt en net als zij op zoek is naar zingeving en zen. Die onze ‘moeder aarde’ als meer dan een pakhuis vol grondstoffen voor onze materialistische behoeftes beschouwt. Een generatie die de praktische instelling van Generatie X en Y verrijkt met intuïtie en sensitiviteit. Persoonlijke ambitie, status en onderlinge concurrentie maken plaats voor spiritualiteit en gemeenschapszin. Een generatie die volop gebruikmaakt van de verworven vrijheden in denken en doen en de enorme ontwikkelingen binnen de digitale wereld, waarbij alle grenzen lijken te vervagen. Een wereld waarin de kracht van het individu een nieuwe dimensie lijkt te krijgen en gevestigde organisaties wel moeten reageren op de klacht van een enkeling, aangezien negatieve berichten op sociale media hun imago ernstig kunnen beschadigen. Een wereld waarin je als individu met een goed idee kans maakt om je dromen waar te maken met behulp van crowdfunding onafhankelijk van de gevestigde financiële orde. Een wereld waarin kinderen en jongeren continu met elkaar in verbinding staan en de kracht van het collectief steeds beter leren begrijpen.

Generatie Zenz staat symbool voor onze huidige tijd, waarbij leven vanuit je hart en volgens innerlijke wijsheid, zingeving en verbondenheid steeds meer symbool staat voor geluk. Maar om tot volle bloei te kunnen komen hebben deze kinderen en jongeren onze steun nodig.’

boek212-1Vanmiddag is de lancering van het langverwachte boek: Anders; Het echte verhaal over Generatie Zenz. De auteur, Angela Weghorst noemt het zelf haar levenswerk. Ze heeft enorm veel tijd en energie gestoken om dat wat de huidige generatie (van 5-25 jaar) beweegt in kaart te brengen. Met 4000 vragenlijsten en 60 diepte-interviews met kinderen, jongeren en ouders is het onderzoek enorm te noemen. Er is een schat aan informatie verzameld in ‘Anders’ en de ontelbare quotes en verhalen van kinderen maken het boek authentiek. De illustraties zijn fris en grafieken geven in een oogopslag inzicht in belangrijke ontdekkingen.

De jeugd
‘Anders’ wijdt flink wat pagina’s aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren, het verschil tussen jongens en meisjes en de generaties die er waren voor Generatie Zenz. In het boek komen de TwinQ persoonlijkheidstypen naar voren:

 • Romantic – romantische dromer, sensitief en creatief, natuurliefhebber
 • Artist – creatief, levendige fantasie, creator
 • Intuïtieve – bezig met spiritualiteit, meditatie, zesde zintuig
 • Creator – techniek, bouwen en sleutelen, proefjes
 • Action Hero – dol op sport, actie, avontuur
 • Pragmatic – analystisch, gestructureerd, organiseren, inspireren
 • Buddy – gericht op mensen, inspireren, adviseren

De TwinQ persoonlijkheidstypen vertellen niet alleen iets over het het speelgedrag, maar ook worden voorkeuren, persoonlijkheid en de waarden die voor hen belangrijk zijn uitgewerkt.

Meer dan een etiket
De auteur laat zich kritisch uit over het onderwijs, het diagnosticeren van kinderen en het gebruik van medicatie. Bij 1 op de 4 jongeren is een label (bijvoorbeeld adhd, add, autisme) vastgesteld.
Kinderen met een label zijn minder gelukkig. Bij kinderen met het intuïtieve persoonlijkheidstype wordt het meest vaak een label vastgesteld. Ze ontdekte dat kinderen met een bepaald label veel sensitiever zijn en meer op blijken te vangen dan de meeste mensen ‘normaal’ vinden. Hun ‘zesde zintuig’, hun ‘voelsprieten’ zijn meer ontwikkeld. Weghorst pleit om kinderen en jongeren niet alleen te beoordelen op wat er ontbreekt, maar te ontdekken wat hun talenten zijn.

Zesde zintuig
De huidige generatie vangt veel geluiden op, alsook onverklaarbare prikkels of gebeurtenissen. Ze hebben een sterke intuïtie, herkennen hoe anderen zich voelen en weten soms onverklaarbare zaken. 25 % van de 4.000 jongeren is bezig met het paranormale en eenzelfde percentage is helderziend of heeft daar belangstelling voor. Kortom, een enorm groot aantal kinderen en jongeren is geïnteresseerd in het ‘’zesde zingtuig’. Angela: ‘Het geeft aan dat we dit onderwerp niet meer kunnen negeren, want daarmee ontkennen we niet alleen deze onderwerpen, maar ook de jeugd.’ Opvallend is dat jongeren voorzichtig zijn over het spreken van deze ervaringen. Het is duidelijk een kwetsbare materie. Volgens de auteur houden veel kinderen hun mond, omdat anderen hun ervaringen en gevoelens niet begrijpen of accepteren.
81 % van de jongeren herkent zich en 19 % van de jongeren heeft aangegeven zich niet in bovenstaande te herkennen of daar belangstelling voor te hebben. De geluiden van deze ‘niet’-jongeren hadden wat ons betreft voor de balans van het boek ook expliciet gehoord mogen worden.

Geluk & spiritualiteit
Het boek eindigt met onderzoeken die laten zien wat er onder generatie Zenz leeft en voert een pleidooi met wat ze nodig hebben van ouders, leerkrachten, bestuurders, enz. Ook deze jongeren geven zichzelf een hoog gelukscijfer (7,8). Dat komt overeen met de recente resultaten van het CBS. Het hebben van een ‘label’, het aantal vrienden en je gewicht beïnvloeden de geluksfactor. Waarden die ertoe doen voor Generatie Zenz:

 • plezier en lol maken,
 • vriendschap en verbondenheid,
 • eerlijkheid en oprechtheid,
 • rechtvaardigheid, betrouwbaarheid
 • vertrouwen, liefde en acceptatie.

Volgens de onderzoeker is deze generatie veelvuldig bezig met levensvragen en is er interesse in spiritualiteit. Ze onderzoeken verschillende opvattingen over God en er zijn veel jongeren geïnteresseerd in oosterse religieuze stromingen zoals: boeddhisme, hindoeïsme of taoïsme. Veel jongeren hopen zo meer in balans te raken en te groeien als mens. 30 % van de jongeren heeft iets met spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling in de vorm van mindfulness, yoga of meditatie.
Teleurstellend is dat bovenstaande niet wordt onderschreven met grafieken. En een vraag die bij ons naar boven komt, is hoe de eerdere 81 % van de jongeren die wel interesse heeft zich verhoudt tot de 30 % die bezig is met yoga, mindfulness, enz. Of moeten we stellen dat interesse en actieve deelname echt twee dingen zijn?
Volgens Angela Weghorst is voor Generatie Zenz spiritualiteit niet meer iets zweverigs maar eerder iets aards dat onderdeel is van het dagelijkse leven en hen helpt om je te ontwikkelen tot je beste versie.

 • Vragen voor jongerenwerkers, jeugdleiders en docenten?
 • Wat vind jij opmerkelijk aan deze resultaten?
 • Hebben jongeren onze steun meer nodig?
 • Herken je het jongeren spiritualiteit zien als iets ‘aards’?
 • Hoe relateer je dat aan de kwetsbaarheid die er is om spirituele ervaringen te delen?
Share

1 Response

Geef een reactie