GEN Z – Jongeren en God in the UK

De christelijke jongerenorganisatie Youth for Christ (UK) bracht afgelopen vrijdag een rapport naar buiten over de jongeren van 11-18 jaar in Engeland, Schotland en Wales. Precies 1001 jongeren hebben hun mening en gedachten weer gegeven in een online enquête. De organisatie wil met de uitkomsten van het onderzoek haar doelstellingen om tieners in aanraking te brengen met het geloof kritisch onder de loep nemen. Een paar uitkomsten:

  • 32% van de tieners gelooft in een God
  • 22% van de tieners gelooft in het bestaan van geesten.
  • 47% gelooft in geen van bovenstaande twee opties.

Iets minder dan de helft van de ondervraagde jongeren gelooft niet in het bestaan van God. Veel jongeren hebben überhaupt weinig tot niet nagedacht over God of spiritualiteit. De jongeren die wel geloven in een God en bidden, die bidden minimaal één keer in de week of dagelijks. Veel jongeren geven aan dat ze vrienden hebben die christen zijn, deze vrienden worden hoog gewaardeerd. De vriendschappen met christelijke jongeren zorgen echter niet voor een verhoogde interesse bij de niet-gelovige jongeren in God en het geloof.

Vragen om als docenten, jongerenwerkers en ouders te bespreken:

  • Welke overeenkomsten met Nederlandse onderzoeken zie je?
  • Slechts 2% van de jongeren in de UK ziet de jeugdclub als favoriete vrijetijdsplek. Thuis en op straat met vrienden rondhangen is veel populairder. Veel religieuze instellingen zoals kerken werken primair met een jeugdclub. Welke consequenties of uitdagingen geven bovenstaande uitkomsten voor  kerken, moskeeën of andere spirituele organisaties?
  • Gelovige leeftijdsgenoten zorgen er niet voor dat hun ongelovige vrienden meer over God of spiritualiteit gaan nadenken. Herkenbaar?
Bron: YFC UK
Share

Geef een reactie