Geen Holi-festivals meer in Nederland?

Zijn de feesten met verfpoeder verleden tijd in Nederland? Een actiegroep van voornamelijk hindoes heeft de afgelopen jaren gestreden voor de afschaffing van naam ‘holi‘ bij de populaire dance-festivals uit respect voor de cultuur en de positie van holi als lentefeest. De actiegroep geeft de festivals de suggestie de naam ‘holi’ te vervangen door ‘Color’.  De protestgroep vertelt op haar website over het gesprek wat ze hebben gehad met de eindverantwoordelijke (Derenko) van het Holi-Festival.

images‘Het gesprek, dat een half uur heeft geduurd, verzandde in grote meningsverschillen over respect voor de Hindoe cultuur. Derenko was van mening dat er van belediging geen sprake is, omdat dat niet de bedoeling is van het festival. Toen wij hem duidelijk maakten dat veel Hindoes het festival wel als belediging ervaren, schoof hij dat terzijde als niet relevant. Ook vond hij dat het FOC (festival of colors) de waarden van het Hindoe feest naar Europa brengt. Op ons tegenargument dat hij die waarden verdraait door een lentefeest als een zomerfeest te presenteren, had hij geen antwoord.’

‘Ons concrete voorstel aan Derenko was: verbreek in de communicatie de verbinding met Holi en presenteer het gewoon als een Festival of Colors. Hij weigerde. Het is duidelijk dat de afgelasting van het FOC niet te maken heeft met een oprechte overtuiging bij Derenko dat het fout is wat hij doet, omdat het festival in andere landen wel gewoon continueert. In Nederland is de druk echter te groot geworden.’

Vragen om met jongeren te bespreken:

  • Vraag jongeren te onderzoeken waar het holi-festival oorspronkelijk vandaan komt en benoem dat ze de informatie zo nodig hebben.
  • Vertel dat hindoes in Nederland hebben aangeven dat met het holi-festival het oorspronkelijke feest dat wordt gevierd, geen recht wordt gedaan.
    Laat een deel van de klas, groep argumenten van ‘eens’ bedenken vanuit de hindoes en het ander deel argumenten bedenken vanuit de festival organisator.
  • Is het weglaten van de term ‘Holi’ in jouw ogen een geschikte oplossing? Bedenk waarom wel / niet en relateer dit aan andere religieuze feesten.
Bron: Sarnàmihuis & actiegroep Holi
Share

Geef een reactie