Flexibel Geloven

Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse bevolking elementen uit verschillende religies en levensbeschouwingen combineert. In mei is de glossy ‘MiX’ verschenen, over flexibel geloven. Het magazine heeft daarbij zelfs een test waarin je kunt ontdekken hoe flexibel jij gelooft.

‘MiX gaat over mensen die verschillende religies met elkaar combineren. Of beter gezegd: over mensen die elementen uit religieuze tradities die hen bijzonder aanspreken kiezen en vervolgens in hun dagelijks leven praktiseren. Ze bidden, chanten of doen aan soefidraaien. Met yoga en mediteren beginnen zij de dag. Sommigen hebben een eigen huisaltaartje, waar Boeddha, Jezus en een moedergodin vreedzaam naast elkaar staan met ernaast een Tibetaanse klankschaal en kaarten met gekalligrafeerde islamitische teksten van Rumi. Tegenwoordig is bijna een kwart van de Nederlandse bevolking multireligieus. Dit religieus mixen krijgt niet alleen applaus, maar stuit ook op weerstand. Is het wel mogelijk om religies te combineren? De personen die in MiX aan het woord komen, brengen het in de praktijk.’ (Vrije Universiteit Amsterdam)

Opvallend detail: er komen in de Glossy weinig jongeren in beeld. Young & Holy citeerde in een eerdere blog de schrijvers van het boek Generatie Z: ‘Zij stellen dat jongeren ook flexibel geloven’.  Het geloven in reïncarnatie en het geloof in geesten worden toegevoegd of gecombineerd met de eigen (culturele) achtergrond. ‘Generatie Z zapt door de religies heen en neemt die inzichten mee, die ze helpen de wereld en zichzelf te begrijpen. Religie is als een garderobe. Het is afhankelijk van de mode, je persoonlijke smaak en je behoefte op een bepaalt moment. Wie nog gelooft, zoekt het vooral zelf uit en creëert zijn eigen religieuze netwerk.’

Vragen voor jongerenwerkers, docenten en ouders:

  • Wat zie jij aan ‘bricolage’ onder jongeren in Nederland?
  • Doe met jongeren de test en ontdek hoe flexibel zij geloven.
  • Wat valt op aan de uitkomsten?
Bron: NieuwWij
Share

Geef een reactie