Echtscheiding en kerkverlating jongeren

Echtscheiding en familieruzies zijn de belangrijkste oorzaak voor kerkverlating bij jongeren. Het Reformatorisch Dagblad haalt in een artikel twee Amerikaanse onderzoekers aan die in hun recent verschenen studie ‘Abandoning Faith – Why Millennials Are Walking Away’ tot deze conclusie komen.

Alex McFarland en Jason Jimenez: ‘Als een kind of puber meemaakt dat na een periode van conflicten de ouders uiteengaan, is de kans meer dan 70 procent dat het als jongvolwassene breekt met de kerk.’

Zij trekken deze conclusie op basis van kwalitatief onderzoek. Met enkele tientallen jongeren die het geloof van hun ouders vaarwel hadden gezegd, voerden ze lange gesprekken. ‘De groei- en vertrekcijfers van kerken stijgen of dalen al naar gelang echtscheiding toe- of afneemt.’

Jimenez stelt dat jongeren vooral afhaken als ouders zeggen te geloven, maar daar in hun huwelijk niet naar handelen. ‘Dat is van groter invloed op het besluit om de kerk te verlaten dan de confrontatie met ongelooftheorieën waar zij in hun studie mee krijgen te maken.’ De auteurs constateren dat het voor jongeren onbegrijpelijk is als ouders hun vertellen dat God mensen onvoorwaardelijk liefheeft, terwijl ze zelf voortdurend met elkaar in conflict zijn. ‘Mijn vader zei me dat Christus met Zijn offer onbegrensde liefde voor Zijn vijanden had. Intussen barstte hij bijna elke dag in woede uit tegen mijn moeder. Met zo’n geloof heb ik het helemaal gehad’, zei een studente uit Houston.

Vragen voor kerkleiders, ouders en jeugdwerkers:

  • Welke conclusies trek jij uit bovenstaande artikel?
  • Zouden Nederlandse jongeren hetzelfde (kunnen) denken?
  • Wat zouden geloofsgemeenschappen kunnen doen om bij te dragen aan sterke, stabiele relaties? 
Bron: Reformatorisch Dagblad
Share

Geef een reactie