Trends 2017 voor kerkelijk jeugdwerk

De auteurs van het NGJ stelden met behulp van andere christelijke jongerenwerkorganisaties dit jaar opnieuw 10 trends op met daarbij tips voor het kerkelijk jeugdwerk. Medeauteur Paul Smit stelt: ‘In de Jeugdtrends 2017 beschrijven we net als in de afgelopen jaren verschillende bewegingen in de leefwereld van tieners en jongeren. De trends en tips zijn erop gericht om het contact met de jeugd vast te houden. Het CBS becijferde dat in 2015 55-60 procent van de Nederlandse jongeren zich niet betrokken voelt bij een kerkelijke gezindte, die cijfers geven te denken.’

Young &Holy zet hieronder de trends van het NGJ kort op een rij:

1. De toekomst heeft de jeugd
Tieners zijn serieus bezig met werken aan hun toekomst. Ze zetten zich niet af tegen de maatschappij, maar doen wat die van hen verwacht: ze bereiden zich voor op het volwassen leven. Een belangrijk aspect van dat volwassen leven houdt in dat ze een baan vinden die bijdraagt aan het hoogste doel van hun leven: gelukkig worden. Hierdoor ervaren ze een hoge druk om te presteren.

2. Je leven lang op kamp
Deze prestatiedruk geldt ook in hun sociale leven, waarin steeds meer kanalen naast elkaar worden gebruikt: met je vrienden op de bank hangen, actief zijn op WhatsApp, Instagram, Snapchat of het nieuwere Houseparty. Ze zijn voortdurend sociaal actief en sommige jongeren zijn daardoor (over)vermoeid. Vergelijk het met het gevoel na een weekend op kamp: jongeren lijken hun hele leven op kamp te zijn.

3. Gezondheid
Veel jongeren, meiden én jongens, zijn zich extreem bewust van hun gezondheid. Fitgirls, foodies, healthy living: het is hot. Bloggers over dit thema hebben veel volgers. Onder jongens uit zich dit vooral in de sportschool. De media signaleerden deze trend in de afgelopen jaren al regelmatig en tegen het einde van 2016 werden zorgen uitgesproken over jongeren die hierin doorslaan. We verwachten meer tegengeluiden en meer ontspanning wat betreft voeding.

4. Bullshitdetector: echt contact
Nu de meeste digitale content wordt bekeken op een mobieltje, verandert ook de manier waarop we omgaan met die content: niet klikken, maar kijken. In de schimmenwereld van virtual, augmented, en mixed reality wordt het fysieke een-op-een contact ongetwijfeld weer belangrijker, omdat het de enige echt betrouwbare gids zal blijken te zijn. En belangrijker nog: omdat in de fysieke ontmoeting weer een authentiek contact tot stand kan komen.

5. Intensivering
Net als in 2016 maken jongeren hun wereld kleiner, persoonlijker en overzichtelijker. Dit zien we mede in de populariteit van kleinere sociale plekken, zowel online als offline. Dit betekent echter niet dat de behoefte aan grote evenementen verdwijnt. Er is ook een behoefte aan massaal bij elkaar komen. Festivals blijven populair. Individuele gevoelens worden collectief intens beleefd.

6. Wanderlust
Jongeren verkiezen vaak een verre reis boven een eigen auto. Dit raakt aan de vorige trend, de intensivering, omdat het met name om de beleving gaat. Daarnaast doen de mooie foto’s het ook goed op sociale media. Volgens ons speelt er nog een andere factor mee, namelijk de zoektocht naar schoonheid, rust en hoop. Dit kan gezien worden als een vlucht, weg van de prestatiedruk, en tegelijk als een poging om betekenis te geven aan hun leven.

7. Filterbubble
Na de verkiezing van Donald Trump was er weer veel aandacht voor de filterbubbel: het idee dat nieuwe media door het nieuws te personaliseren ervoor zorgen dat we alleen nog een eenzijdige selectie van het nieuws zien. Dit belemmert de diversiteit. Er is steeds minder solidariteit tussen mensen die verschillende opvattingen hebben en die online nauwelijks met elkaar in aanraking komen.

8. Weinig contact tussen oud en jong
De uitkomst van het Brexitreferendum en de verkiezing van Trump maken duidelijk dat in de westerse samenlevingen oud en jong een andere politieke voorkeur hebben. Jong en oud komen tegenover elkaar te staan, tenzij er contact is tussen deze twee groepen. Dat contact is er in familieverband, maar verder nauwelijks, voor een deel als gevolg van de filterbubbel. Beide groepen leven daardoor grotendeels in gescheiden werelden.

9. Duidelijkheid
Er komen weer verkiezingen aan.  Met name op de sociale media wordt heel makkelijk van alles geroepen waar nauwelijks over is nagedacht. Te midden van deze informatiestroom hongeren jongeren, naar wijsheid. Voor jongeren zijn volwassenen daarbij van groot belang. Ze hebben vaak een goede band met hen en familie wordt hoog gewaardeerd. Juist in die kringen zijn jongeren op zoek naar een duidelijk geluid.

10. Twintigers
In 2016 zijn kerken zich meer bewust geworden van het feit dat een toenemend aantal twintigers en dertigers de kerk verlaat. We verwachten dat deze groep in 2017 bij meerdere kerken en maatschappelijke organisaties op de agenda zal staan.

Vragen voor jeugdleiders, jongerenwerkers om over door te praten:

  • Welke trend herken je? 
  • Welke trend herken je niet als je denkt aan jullie jongerengroep?
  • Noteer per trend op welke manier deze je helpt het contact met jongeren vast te houden.
  • Zie jij als jeugdwerker nog andere trends of bewegingen onder tieners die je zou willen toevoegen?

Bron: Onderwegonline

Share

Geef een reactie