De opleidingskloof in Generation What?

We schreven al eerder over: Generation What? Een groot Europees onderzoek jongeren. In Nederland heeft BNN-VARA zich opgeworpen om het onderzoek een jaar lang uit te voeren. Naast Nederland doen Engeland, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Luxemburg, Griekenland, Oostenrijk, Italië, België, Spanje, Ierland en Wales mee. Via een online vragenlijst met 149 vragen op maarwatvindjij.nl worden de opvattingen van jong Nederland in kaart gebracht. Het gaat om thema’s als vrienden, maatschappij, seks, religie, familie, drugs, Europa. Je kunt inmiddels hier de uitkomsten lezen van het onderzoek.

BNN:‘Het meest interessante verhaal in het Generation What? onderzoek gaat over de kloof tussen hoog- (hbo & wo), middel- (havo, vwo, mbo) en laagopgeleiden (mbo-1-opleiding, vmbo, onderbouw havo/vwo).’ 

Young & Holy zoekt naar het antwoord op bovenstaande als het gaat om de uitkomsten van de vraag over de religieuze organisaties. Het rapport stelt: ‘Jongvolwassenen zijn kritisch ten aanzien van bestaande instituten. Vanwege die houding wordt de ‘Millennials’ vaak grote maatschappelike veranderkracht toegewezen. Of ze dat waar gaan maken, kunnen we naar aanleiding van dit onderzoek niet zeggen. Wel bevestigt Generation What? hun kritische houding. Zo vertrouwt 73% van de Nederlandse jongvolwassenen (helemaal) niet de politiek, 76% vertrouwt de media (helemaal) niet en 80% vertrouwt religieuze organisaties (helemaal) niet.’ 

Vragen voor docenten, leerkrachten, jeugdwerkers om te bespreken:

  • Hoe zou het komen dat religieuze organisaties het meest worden gewantrouwd?
  • Zou er nog verschil zijn tussen het oordeel van de hoger opgeleide jongeren en lager opgeleide jongeren als het gaat om de betrouwbaarheid van de religieuze organisaties? Leg uit.
  • Kan religie ook juist het begin zijn van een antwoord op de kloof tussen hoger en lager opgeleide jongeren in Nederland?
  • Welke kansen voor verbinding zijn er in het geloof te vinden?
Bron: BNN

 

Share

1 Response

Geef een reactie