De Margriet onderzoekt: Hoe gelovig zijn we nog?

Vrouwentijdschrift ‘Margriet’ wilde de balans opmaken rond het geloof van de Nederlandse vrouw. De opvallendste uitkomsten van de Margriet geloofsenquête zijn inmiddels bekend: 36% van de Nederlandse vrouwen geeft als reactie: ‘Ik ben enigszins gelovig.’ Dit is een stijging met een kleine tien procent ten opzichte van eenzelfde onderzoek naar geloof onder Nederlandse vrouwen uit 2012. Van de ondervraagde vrouwen zei 44% ‘nee, beslist niet’, 20% antwoordde ‘Ja, beslist’. Onderzoeker Janneke Stegeman geeft tekst en uitleg:

Als er aan mensen wordt gevraagd of ze in God geloven, hebben ze vaak de neiging te zeggen: ‘Ik geloof een beetje.’ Dat komt doordat er nog steeds een statisch beeld heerst van wat geloven is. Veel mensen denken dat gelovigen rechtlijnig zijn, en dat er allerlei voorwaarden aan zitten, dat je elke zondag naar de kerk moet gaan. Dat ‘enigszins’ duidt er waarschijnlijk op dat mensen zich niet thuis voelen in dat statische beeld, maar wél iets met het geloof hebben. Ik verwacht dat dit de komende jaren nog zal toenemen. De jonge generatie is over het algemeen nieuwsgieriger naar het geloof dan bijvoorbeeld de babyboomers. Jongeren van nu hebben vaak geen strikte religieuze tradities meegekregen, maar ze staan wel open voor het geloof.’

Op de vraag waarom vrouwen van 50 jaar en ouder meer geloven in een hogere macht antwoordt Janneke: ‘Vrouwen van boven de vijftig hebben meer ruimte in hun leven om over het geloof na te denken. De eerste vijftig jaar van je leven ben je druk met bijvoorbeeld je carrière en je gezin. De ‘Grote vragen’ komen vaak pas later aan bod. Dergelijke vragen worden vaak sowieso belangrijker naarmate je ouder wordt; dat heeft te maken met het besef van eindigheid.’

Vragen voor jonge vrouwen te bespreken:

  • Wat zou jij antwoorden op de vraag: Hoe gelovig ben je?   
  • Hoe vaak denk jij over ‘de grote vragen’?
  • Hoe kom je aan antwoorden?
  • Verwacht jij daar later meer tijd voor te hebben? Wanneer? Licht toe.
Bron: Margriet
Share

Geef een reactie