De Bijbel op school

De Bijbel wordt in de volle breedte van het christelijk onderwijs op veel verschillende manieren gebruikt. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Verus.

Of de Bijbel wordt gebruikt in het onderwijs hangt af van diverse factoren te weten:

 • Ten eerste het type school.
 • Ten tweede de formele en geleefde identiteit van de school. Denk aan schooldocumenten en toelatingsbeleid van personeel en leerlingen.
 • Ten derde de waarde die een persoon aan de Bijbel toekent, is bepalend voor de manier waarop de Bijbel in het onderwijs wordt gebruikt.
 • Ten vierde lijken de visie en competenties van de leraar een bepalende factor te zijn bij het Bijbelgebruik.
 • Ten vijfde lijken de leerlingen die de school bezoeken, van grote invloed te zijn op de aard en de mate van Bijbelgebruik. Zij bepalen de beginsituatie en daarmee ook de haalbare en wenselijke leerresultaten van het Bijbelgebruik.

Er zijn uitdagingen bij het gebruik van de Bijbel in de klas en de school:

 • de directeur speelt belangrijke rol in visie en gebruik van de Bijbel.
 • het heeft impact hoe docent de Bijbel zelf ziet en doorgeeft.
 • uitdaging van grote verschillen van visie op Bijbel binnen docententeam.
 • wisselende kennis en vaardigheden, met name om het gesprek met leerlingen te voeren en hen in staat te stellen zelf betekenis in de Bijbel te ontdekken.
 • gebrek aan interesse bij leerlingen

‘Leraren zijn geneigd de Bijbel te zien als geloofsboek. Je kan het ook zien als cultuurhistorisch boek of als wijsheidsboek.’ (onderzoeker Elsbeth Visser-Vogel)

Opmerkelijk

 • Opvallend is dat in veel gevallen de respondenten zelf niet in staat waren de vraag te beantwoorden waarom zij de Bijbel inzetten.
 • Wanneer relevantiebesef bij leerlingen afneemt, leraren reageren door de Bijbel interessant, aantrekkelijk, verteerbaar of begrijpelijk te maken voor de leerlingen of door de Bijbel minder te gebruiken.
 • Opvallend veel respondenten beperken zich tot het uitleggen van de Bijbel en de vertaling naar het dagelijks leven zonder de leerling handvatten aan te reiken om zelf de relevantie in de Bijbel te ontdekken.

Klik hier of op de afbeelding op de korte reportage van NOS-Nieuwsuur over het onderzoek te bekijken.

Corina Nagel-Herweijer en dr. Elsbeth Visser-Vogel voerden het onderzoek uit. In focusinterviews ondervroegen zij leraren en schoolleiders van zes po- en zes vo-scholen naar hun perceptie van de plaats van de Bijbel in hun school.

Vragen voor docenten, ouders en jongerenwerkers:

 • Is de Bijbel relevant voor jou? Leg uit.
 • Leg in een minuut uit waarom jij de Bijbel wel/niet inzet in je omgang met kinderen, jongeren.
 • Hoe kijken jullie in je team aan tegen de inzet van de Bijbel?
 • Geef jij het kind, jongere handvatten om zelf de relevantie in de Bijbel te ontdekken? Welke competenties zet je in om daar kind/jongere toe uit te dagen ?

 

Bron: Verus / NOS
Share

Geef een reactie