CBS: jongeren godsdienstiger dan volwassenen?

Het aandeel jongeren van 15 tot 25 jaar dat zegt tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering te behoren is gedaald van 49 procent in 2010 naar 41 procent vijf jaar later. Onder jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is deze daling het sterkst. In 2015 zeggen vier op de tien jongvolwassenen godsdienstig te zijn. In 2010 was dit met 48 procent nog bijna de helft. Het aandeel minderjarige godsdienstige jongeren (15 tot 18 jaar) is gedaald van 51 procent in 2010 tot 45 procent in 2015.

CBS: ‘Vier op de tien jongvolwassenen godsdienstig.’

Bezoek gebedshuis
Van alle jongeren zijn het met 56 procent vooral de protestantse jongeren die regelmatig een religieuze bijeenkomst bezoeken. Van de islamitische jongeren bezoekt 36 procent regelmatig een moskee. Opvallend is het verschil in beleving tussen deze groepen. Ruim de helft van de protestanten geeft aan minstens één keer per maand naar de kerk te gaan. Van de katholieke jongeren doet slechts 6 procent dat. Een derde van de islamitische jongeren ziet regelmatig een moskee van binnen.

Vragen voor ouders, jeugdwerkers, docenten:

  • Hoe nieuw vind je deze cijfers?
  • Komen deze cijfers overeen met wat je ziet in jouw omgeving?
  • 15 maart 2016 post Young & Holy: ‘Het geloof speelt een steeds kleinere rol in Nederland. Nog maar veertien procent van de Nederlanders gelooft in een God. Ongeveer 82 procent van de Nederlanders komt daarnaast nooit of bijna nooit in de kerk, zo concludeert het televisieprogramma KRO Kruispunt op basis van eigen onderzoek.
    Wat valt je op als je dit onderzoek onder volwassenen vergelijkt met cijfers van het CBS onder jong volwassenen.
  • Hoe verklaar je dit?
    Bron: CBS
Share

Geef een reactie