Hoe jonger leerlingen hoe regelmatiger ze bidden

De Katholieke Universiteit Leuven heeft eerder dit jaar resultaten gepubliceerd na identiteitsonderzoek onder ruim 15.000 leerlingen in de leeftijd van 6 jaar tot 21 jaar op 57 katholieke scholen in zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs.

sign_crossPersoonlijk gebed
Op de vraag of ze persoonlijk wel eens bidden, bevestigt 43,9% van de leerlingen dat dagelijks (6,3%), regelmatig (5,0%), soms (12,1%) of in vreugdevolle of moeilijke situaties (20,5%) effectief te doen. 26,2% stelt dat niet meer te doen en 29,9% bidt nooit. Zelfs als de leerlingen bidden ruim verstaan en het ook gaat over stiltemomenten of bezinning, dan nog toont dit een openheid bij leerlingen op het transcendente.

Als we naar de respondentgroepen afzonderlijk kijken, kunnen we vaststellen dat hoe jonger de leerlingen zijn, hoe regelmatiger ze bidden. 12,9% van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar bidt dagelijks, terwijl bij de leerlingen van de derde graad 4,6% van de leerlingen dit doet. Daarnaast kunnen we ook opmerken dat, onafhankelijk van de leeftijd, ongeveer een op vijf leerlingen bidt in vreugdevolle of moeilijke situaties.

Achtergrond leerlingen
De onderzochte groep leerlingen is zeer divers op levensbeschouwelijk en religieus gebied.
59 % is een bonte verzameling christenen en post-christenen met zeer uiteenlopende verhoudingen tot het katholieke geloof.
10,2 procent zijn leerlingen van niet-christelijke religieuze tradities, waarvan de moslimleerlingen het grootste aandeel uitmaken (9,4 procent).
22,4 procent van de leerlingen hebben zeer uiteenlopende seculiere identiteiten, waarvan 3,3 % anti-godsdienstig geïnspireerd. Ten slotte is er een groep van 8,5 procent die liever geen beslissing neemt wat hun levens-beschouwelijke identiteit betreft. Zij weten het niet, zijn nog op zoek, zijn onverschillig of er gewoon niet mee bezig.

Vragen voor jeugdleiders, kinder- en jongerenwerkers en docenten:

  • Hoe jonger leerlingen zijn hoe regelmatiger ze bidden. Waarom denk je?
  • In België bidt 20 % van de leerlingen in vreugdevolle of moeilijke situaties. Wat vind je van dit cijfer?
  • In Nederland is het aantal leerlingen met een christelijke achtergrond beduidend lager. Verwacht je dat deze achtergrond invloed heeft op het persoonlijk gebedsleven? Waarom wel/niet?
Share

Geef een reactie