1 op de 9 leraren durft niet elk onderwerp te bespreken in de klas

Een op de negen leraren op middelbare scholen durft ‘moeilijke’ onderwerpen, zoals homoseksualiteit en terrorisme, niet meer te bespreken in de klas. Dat zou komen doordat een deel van de allochtone scholieren zich te weinig aanpast aan de westerse cultuur. Van de basisschoolmeesters en -juffen geeft maar vier procent van de ondervraagden aan zulke onderwerpen te vermijden. Dat blijkt vandaag uit een rapport van DUO Onderwijsonderzoek en het AD. Het onderzoeksbureau ondervroeg ruim 2.200 leraren en schooldirecteuren in heel Nederland.

Volgens ongeveer de helft van de ondervraagden is er op scholen sprake van een toenemende scheiding van culturen (segregatie). Scholieren met verschillende culturele achtergronden gaan weinig met elkaar om, merken ze. Ook is er volgens de ondervraagden ‘steeds minder respect richting elkaar en elkaars afkomst’. Op basisscholen is de scheiding vooral zichtbaar onder ouders: allochtone en autochtone ouders trekken niet veel met elkaar op, waarna de kinderen dat voorbeeld volgen. Vooral in de grote steden is dit een probleem, met als uitschieter Den Haag. Daar durft meer dan 1 op de 5 docenten niet over bepaalde zaken te spreken.

De oorzaak? De meeste scholen zeggen dat de toenemende segregatie komt doordat westerse normen en waarden verschillen van die van niet-westerse culturen. Ook wordt in het onderzoek genoemd dat allochtone leerlingen én hun ouders niet willen integreren. Die ouders hebben volgens de scholen sowieso een grote verantwoordelijkheid: 58% zegt dat de ouders van allochtone scholieren de integratieproblemen op moeten lossen.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs noemt het ‘niet normaal’ als een leraar niet durft te vertellen dat hij homo is, of bepaalde onderwerpen niet kan bespreken in de klas.

Vragen voor jongerenwerkers, docenten, ouders, leerkrachten:

  • Welke onderwerpen zijn in jouw omgeving ‘taboe’? 
  • Maakt de context waarin je met elkaar overleg hebt iets uit? Praten jeugdwerkers in het jongerencentrum bijvoorbeeld makkelijker over deze onderwerpen?
  • Wat zijn voorwaarden om te komen tot een constructief gesprek over een  ‘spannend’ onderwerp in de klas/elders?
  • Bedenk drie tips hoe je de klas voor leerlingen en de docent tot een veilige leeromgeving maakt. 

 

Share

Geef een reactie